BİZ, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, interseks ve ikili cinsiyet kalıplarına
sığmayan LGBTİ+’lar, yani gökkuşağının bütün renkleri bu topraklarda her zaman
ötekileştirildik. LGBTİ+’lar olarak, nefret cinayetleriyle katledildik. Ayrımcılığa
maruz kaldık. Yok sayıldık. İşlerimizden edildik. Eğitim hakkımız elimizden alındı ve
haksızlıklara uğradık. Nefrete, insan hakları ihlallerine ve hukuksuzluklara karşı
susmadık. Varoluşumuzdan vazgeçmedik. Mücadelemizi her yere taşıdık.
Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi olarak, Antalya’da 15 Ocak 2017 tarihinde BİZ Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu’nu kurduk. LGBTİ+’ları kentte
görünür hale getirdik. Ötekilerin sesi olduk. BİZ, her yerdeyiz. Milletvekiliyiz,
akademisyeniz, doktoruz, avukatız, öğretmeniz, öğrenciyiz, memuruz, işçiyiz, seks
işçisiyiz ve BİZ, gökkuşağının renkleriyiz. Nefrete, hukuksuzluklara inat, cinsel
yönelimimiz ve cinsiyet kimliklerimizle varız. Demokrasi, insan hakları, eşitlik, adalet
ve özgürlük için her yerdeyiz. LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. Gökkuşağı

bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız.